Bostadsrättsföreningen Germania nr 20

Stockholms län

Information

I Danderyd finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Germania nr 20. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Germania nr 20 i Stockholms län. Danderyd är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1983-01-17 så har Bostadsrättsföreningen Germania nr 20 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Germania nr 20 och det finns fler verksamheter som är det i Danderyd.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Germania nr 20 så kan man gör det genom att posta ett brev till Ysäterv. 2, 182 63, Djursholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Germania nr 20 så kan ni göra det på .

Att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andrén Lundberg, Anna Ingeborg Sofia som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Linnell, Sara Madeleine som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Månhede, Jan Torkel som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Trolin, Lars Georg Roland som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wennmalm, Stefan Mattias som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterström, Seth Birger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotLinnell, John Patrik Fabian som är född 1968 och har titeln Suppleant, Lundberg, Jan Magnus som är född 1953 och har titeln Suppleant, Svensk Trolin, Birgitta Marianne som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Germania nr 20 har 716417-9959 som sitt organisationsnummer.