Bostadsrättsföreningen Tule

Stockholms län

Information

716418-1187 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Tule. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Tule är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Danderyd som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tule finns i.

Bostadsrättsföreningen Tule har varit registrerat sedan 1983-05-09 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Tule så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Tule är och det finns flera verksamheter i Danderyd som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tule är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fletcher, Hans -Sirén, Samuel Gustaf -Öfvergård, Sven

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tule så kan ni göra det på telefon genom 08-7552637 eller genom brev på följande adress:
Aurav. 35, 182 68, Djursholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Tule och det är Fletcher, Hans som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Melin, Thomas Valdemar Erikson som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Sirén, Samuel Gustaf som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Öfvergård, Sven som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Anna Maria Katharina som är född 1933 och har titeln Suppleant, Vrethem, Hans Åke som är född 1941 och har titeln Suppleant