Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Danderyd som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren finns. I Danderyd så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren har funnits sedan och 2006-08-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren så kan ni göra det genom att skicka er post till Mörbyleden 22, 182 32, Danderyd men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-5435842.

Danderyd arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren har idag 716418-1302 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Högberg, Kjell Johan Gunnar -Sjöö, Rolf Lennart Thure -Song, Kyu Whan är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Högberg, Kjell Johan Gunnar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Mellfors, Björn Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöö, Rolf Lennart Thure som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Song, Kyu Whan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Welander, Hans Gustav som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Ingegerd Ann-Marie som är född 1936 och har titeln SuppleantWallin, Pontus Gottholdsson som är född 1958 och har titeln Suppleant, .