Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 är ett företag som finns i Danderyd. I Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Bengt Folke som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bengt Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Brinck, Carl Erik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarbäck, Carl Mikael som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Löwenhielm, Krister Gustaf Hugo som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Strid, Per Christian som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotSundevall, Bengt Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman Crowén, Malin Erika som är född 1960 och har titeln Suppleant, Norburg Lindgren, Kerstin Anette E som är född 1950 och har titeln SuppleantRosén, Lars Magnus som är född 1977 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 på telefon 08-7877700.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 är ett av många företag som finns i Stockholms län och Danderyd arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2003-02-13.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bengt Gunnar -Hammarbäck, Carl Mikael -Strid, Per Christian

Bostadsrättsföreningen Mörbybacken 1 har 716419-6391 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.