Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för.

Stockholms län

Information

769600-4824 är organisationsnummer för företaget Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för.. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Danderyd som är den kommunen som Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. finns i.

Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. har varit registrerat sedan 1994-10-19 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. är och det finns flera bolag i Danderyd som också är .

Firmatecknare för Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. är följande:
Firman tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. så kan ni göra det på telefon genom 08-4575831 eller genom brev på följande adress:
Brahev. 7, 182 73, Stocksund

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt så kallat familjesystem för medlemmarnas barn. familjesystemet bygger på grundidén att barnen skall vistas i sin egen hemmiljö. där skall en barnomsorgsverksamhet bedrivas som är av hög kvalitet och som kan anses stimulerande och utvecklande för barnen. detta för att så långt som möjligt tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relatioer.

Det finns olika personer som har en koppling med Föräldrakooperativet Bamseboet Ek. för. och det är Lingegård, Monica Cecilia som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Malmberg, Per Gunnar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmberg, Åsa Carin som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnquist, Johan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,