Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Danderyd och Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2005-12-28. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Danderyd där bolaget finns i jobbar för att bolag som Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening ska trivas.

I Danderyd så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att lansera och driva ett bonussystem för greenfee avgifter vilka av greenfeegästerna enbart och allena betalas med Svenska Golfförbundets medlemskort med betalfunktion.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2006-01-27.

Idag är Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening och det finns flera bolag som är det idag i Danderyd.

Vill man komma i kontakt med Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-6221500.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening..

De som är på något sätt har med Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening är Grön, Bo Kent Jimmy som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Dan Ingemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlberg, Per Martin som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Anna som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Greenfeebonus i Sverige Ekonomisk förening har 769613-6188 som sitt organisationsnummer.