RHI Refractories Nord AB

Stockholms län

Information

RHI Refractories Nord AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Danderyd som är den kommunen där RHI Refractories Nord AB finns. I Danderyd så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. RHI Refractories Nord AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket RHI Refractories Nord AB har haft sedan 1994-01-01. RHI Refractories Nord AB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till RHI Refractories Nord AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Brov. 9, 182 76, Stocksund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-51482240.

Danderyd arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är RHI Refractories Nord AB Privat, ej börsnoterat.

RHI Refractories Nord AB har idag 556032-0979 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Helgesson, Hanna Malgorzata -Korb, Gustav Adolf är den som för stunden ansvarar för RHI Refractories Nord AB

Bolaget skall bedriva försäljning av tegel och eldfast material, försäljning av ugnar och annan därmed förenlig verksamhet.

I RHI Refractories Nord AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Helgesson, Hanna Malgorzata som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Korb, Gustav Adolf som är född 1962 och har titeln VD, Korb, Gustav Adolf som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Bier, Andreas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Andersson, Ulf Lennart som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorSundberg, Kerstin Elisabeth som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .