COMRECO Aktiebolag

Stockholms län

Information

COMRECO Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Danderyd som är den kommunen där COMRECO Aktiebolag finns. I Danderyd så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. COMRECO Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket COMRECO Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. COMRECO Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till COMRECO Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Källvik , 185 91, Vaxholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54461878.

Danderyd arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är COMRECO Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

COMRECO Aktiebolag har idag 556180-7099 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för COMRECO Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende kommunikationer och elektronik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver bedriva försäljning av översättnings- och text- redigeringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

I COMRECO Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lundquist, Leif Sture som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Larsson, Sofia Leifsdotter som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundquist, Johan Alexander som är född 1973 och har titeln Suppleant, Eriksson, Bo Christer som är född 1967 och har titeln Revisor, Jonsson, Nils Thorwald som är född 1941 och har titeln Revisorssuppleant, Osborne Johnsons Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.