ISS Codeum Finans Aktiebolag

Stockholms län

Information

ISS Codeum Finans Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Danderyd som är den kommunen där ISS Codeum Finans Aktiebolag finns. I Danderyd så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. ISS Codeum Finans Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. ISS Codeum Finans Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till ISS Codeum Finans Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54498000.

Danderyd arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är ISS Codeum Finans Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

ISS Codeum Finans Aktiebolag har idag 556237-3794 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Kjellin, Anna Katarina -Thorling, Jan Andreas -Åkerhielm, Magnus Gustaf Samuel är den som för stunden ansvarar för ISS Codeum Finans Aktiebolag

Bolaget skall bedriva finansiell verksamhet, såväl förvaltning av värdepapper som leasing hyra av bilar och blomlådor - dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörele och lagen om kreditaktiebolag -, bedriva konsultverksamhet i samband med försäljning och uthyrning av blomlådor samt idka därmed förenlig verksamhet.

I ISS Codeum Finans Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Thorling, Jan Andreas som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Åkerhielm, Magnus Gustaf Samuel som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellin, Anna Katarina som är född 1969 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Gustafsson, Per Gustaf Johan som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .