Aktiebolaget Guldoch

Stockholms län

Information

556303-0021 är organisationsnummer för bolaget Aktiebolaget Guldoch. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Aktiebolaget Guldoch är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Danderyd som är den kommunen som Aktiebolaget Guldoch finns i.

Aktiebolaget Guldoch har varit registrerat sedan 1987-08-20 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1998-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Aktiebolaget Guldoch så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Aktiebolaget Guldoch är Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag i Danderyd som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Aktiebolaget Guldoch är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nilemar, Mats Karl Erik -Uggla, Per Allan Magnus Claesson

Vill ni komma i kontakt med Aktiebolaget Guldoch så kan ni göra det på telefon genom 019-192300 eller genom brev på följande adress:
Klosterg. 23, 703 61, Örebro

Bolaget skall bedriva producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgrnsåtagande, så och till dessa lämna lån.

Det finns olika personer som har en koppling med Aktiebolaget Guldoch och det är Uggla, Per Allan Magnus Claesson som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilemar, Mats Karl Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilemar, Pia Christin som är född 1960 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Pålhed, Anders Gunnar som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor,