Akelius Fastigheter i Umeå AB

Stockholms län

Information

Akelius Fastigheter i Umeå AB är ett av många företag som finns i Danderyd. Det är nämligen den kommunen som Akelius Fastigheter i Umeå AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Akelius Fastigheter i Umeå AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1991-01-16.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Slöjdg. 7, 903 25, Umeå. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Akelius Fastigheter i Umeå AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 090-715800.

Danderyd arbetar för att företag som Akelius Fastigheter i Umeå AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Akelius Fastigheter i Umeå AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Bolaget skall direkt och indirekt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Akelius Fastigheter i Umeå AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Lindfors, Lars Torsten i förening med två av -ledamöterna Firman tecknas av -Synnes, Leiv Inge i förening med två av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Akelius Fastigheter i Umeå AB och det är följande personer, Lindfors, Lars Torsten som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Synnes, Leiv Inge som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Höjvall, Jan-Erik Sigurd som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ragnarsson, Hans Ingvar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Strid, Sofia Eva-Lotta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Ehrenborg, Sigrid Helena Elisabet som är född 1965 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Akelius Fastigheter i Umeå AB är 556417-0792.