Amelia Productions Aktiebolag

Stockholms län

Information

Amelia Productions Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Danderyd. Det är nämligen den kommunen som Amelia Productions Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Amelia Productions Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Amelia Productions Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1991-02-15. Men sedan 1998-01-01 så har Amelia Productions Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Klosterg. 23, 703 61, Örebro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Amelia Productions Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 019-192300.

Danderyd arbetar för att bolag som Amelia Productions Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Amelia Productions Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar och fastigheter samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagende, så och till dessa lämna lån.

Firmatecknare för Amelia Productions Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bolyos, Gun-Marie -Nilemar, Mats Karl Erik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Amelia Productions Aktiebolag och det är följande personer, Bolyos, Gun-Marie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilemar, Mats Karl Erik som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilemar, Pia Christin som är född 1960 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Pålhed, Anders Gunnar som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Amelia Productions Aktiebolag är 556419-9387.