Akleja Förlag Aktiebolag

Stockholms län

Information

Akleja Förlag Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Danderyd som är den kommunen där Akleja Förlag Aktiebolag finns. I Danderyd så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Akleja Förlag Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Akleja Förlag Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Akleja Förlag Aktiebolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Akleja Förlag Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Sjötullsbacken 27, 115 25, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Danderyd arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Akleja Förlag Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Akleja Förlag Aktiebolag har idag 556428-8438 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Akleja Förlag Aktiebolag

Bolaget skall bedriva förlags- och utbildningsverksamhet, underhållnings- och multimediaproduktion samt konsultverksamhet inom informationsteknologi och därmed förenlig verksamhet. Förlagsverksamhet avser utgivning av skrifter inom skönlitteratur och fakta samt produktion av manus till den underhållningsverksamhet som anges nedan. Utbildningsverksamhet berör områdena managementutbildning, pedagogik och informationsteknologi. Underhållningsproduktion avser manus- och programproduktion inom teater, TV, film, opera och underhållning samt för konferenser inom dessa områden och även inom massmediaområdet, kommunikation, pedagogik och informationsteknologi. Multimediaproduktion avser ovanstående områdem omsatta i produktion av programmaterial för multimedia, t ex CD-Rom.

I Akleja Förlag Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Löfgren, Lars Inge som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Anna Karin som är född 1937 och har titeln Suppleant, Suneson, Bo Gösta som är född 1945 och har titeln Revisor, Bo Suneson Revision AB som är född och har titeln Revisor, .