T. Kylberg Norden Aktiebolag

Stockholms län

Information

T. Kylberg Norden Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Danderyd som är den kommunen där T. Kylberg Norden Aktiebolag finns. I Danderyd så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. T. Kylberg Norden Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket T. Kylberg Norden Aktiebolag har haft sedan 1996-01-01. T. Kylberg Norden Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till T. Kylberg Norden Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Vendev. 9 C, 182 69, Djursholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7536901.

Danderyd arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är T. Kylberg Norden Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

T. Kylberg Norden Aktiebolag har idag 556522-1875 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för T. Kylberg Norden Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och förmedling av kol- och grafitprodukter samt annat rå- och förbrukningsmaterial till industrin, främst metall- och stålindustrin samt handel med teknisk utrustning gällande fordonsmarknaden, inköp och marknadsföring av kroppsvårdsproduktrer, tillhandahållande av tjänster via internet, konsultverksamhet inom marknadsföring, äga och förvalta fastigheter, idka handel med och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

I T. Kylberg Norden Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kylberg, Lars Thomas Fredrik som är född 1941 och har titeln VD, Kylberg, Lars Thomas Fredrik som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Kylberg Kylberg, Ella Pia Margareta som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Kylberg, Pär Fredrik som är född 1970 och har titeln Suppleant, Hallgren, Stig Ingemar som är född 1950 och har titeln Revisor, ADDI Redovisning & Revision AB som är född och har titeln Revisor.